Intresseanmälan Bostad

Observera att bostadsansökan du skickar in sparas endast i 6 månader.
    JaNej

    JaNej


    1:a,2:a,3:a,4:a

    Jag/vi samtycker *

    Genom att jag och eventuell medsökande kryssar för JAG/VI SAMTYCKER i ovanstående anmälan och skickar den via Internet, ger jag/vi mitt/vårt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att Johanssons Fastigheter har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min/vår ansökan om hyresobjekt. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade. Jag/Vi lämnar också mitt/vårt samtycke till att Johanssons Fastigheter, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig/oss lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen.