JOUR

Mellan kl. 17.00 – 07.00. besvarar och hanterar fastighetsjouren alla inkommande samtal till Johanssons Fastigheter.

Vid akuta ärenden och skador på fastigheten, t.ex. en vattenläcka, har du som hyresgäst skyldighet att anmäla ärendet direkt till din hyresvärd. Johanssons Fastigheter har en avtalad partner för fastighetsjour och besvarar alla samtal efter kontorstid, mellan kl. 17.00 – 07.00.