Fastigheter

Johanssons fastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Växjö. Vi satsar på
långsiktighet, trygghet och god service.